Docentenreactie "School of Rock"

Na het beschrijven van de groepsfasen en de praktijkvoorbeelden uit de film gaan wij in het vervolg met zicht op de bij Geerts en Van Kralingen (2017) geschetste aanbevelingen nader in op docentgedrag dat bij bepaalde situaties uit het beschreven en getoonde voorbeeld zou passen. 

 

 • Docentgedrag in de fase “forming” 
  In de eerste groepsfase is het belangrijk, dat men contact maakt, zich voorstelt, nader kennis met de andere groepsleden maakt en als docent een veilige groepssfeer probeert te scheppen. In het voorbeeld van de film had dit in de vorm van een langere kennismaking kunnen gebeuren en door een wat rustigere en meer waarderende luisterhouding tegenover de klasvoorzitter. 

Daarnaast was het zeker verstandig geweest, om als leerkracht een goede sociale norm als voorbeeld te geven. Zo zou het haast niet slim zijn om voor de klas toe te geven dat men nog een kater van de vorige avond heeft of dat men zo veel honger heeft, dat men eten van een leerling moet vragen. 

 • Docentgedrag in de fase “storming” 
  In de tweede fase is het belangrijk voor de docent, om het vinden van een goede groepsstructuur te ondersteunen. In het voorbeeld van de film weet de docent goed in zijn eigen rol te komen en een stevige positie in te nemen doordat hij er zich bijvoorbeeld niets aantrekt van de kritiek die op hem geuit wordt en een eigen lijn uitzet en deze strikt opvolgt.  
  Belangrijk is hierbij in het algemeen, dat sociale normen consequent gehanteerd worden en dat individuele leerlingen, vooral ook de ‘zwakkere’ en minder zichtbare leerlingen, in de gaten gehouden en zo mogelijk gesteund worden.  
  Vooral het steunen van de “stillere” leerlingen had in het voorbeeld van de film nog sterker gedaan kunnen worden.
 • Docentgedrag in de fase “norming” 
  De docent in het voorbeeld weet heel goed hoe hij alle leerlingen met hun eigen vaardigheden een rol of taak in de groep kan geven. Ook ziet het ernaar uit dat hij iedereen naar zijn vermogens ondersteunt en motiveert om het beste uit zich te halen. 
  Daarnaast stelt hij een aantal regels op, die door de groep gevolgd dienen te worden (zie “belofte van trouw”). 
  In tegenstelling daartoe zou het in een realistische setting zinvol zijn, om regels niet te dicteren maar gezamenlijk met een klas te bespreken en af te stemmen om de verbintenis aan de regels door de groep te verhogen. 

 • Docentgedrag in de fase “performing” 
  Ook al is uit de filmscenes niet echt op te maken hoe de docent in de performing-fase invloed op het groepsproces neemt, kan men ervan uitgaan, dat hij haalbare doelen voor de groep (niet te hoog en ook niet te laag) stelt, waardoor zij gemotiveerd zijn om zo goed als mogelijk te presteren.  
  Van belang is in deze fase, dat er aandacht voor zowel de taken van als ook de relaties binnen de groep is, om het succes van de groep niet in gevaar te brengen. 

 • Docentgedrag in de fase “adjourning” 
  Aan het einde van de film wordt duidelijk dat iedereen trots is op de geleverde prestatie. Het groepsproces is daarmee op een hoogtepunt beland en de groep zal in de toekomst veranderen waardoor er opnieuw de cirkel van de groepsprocessen gestart zal worden. Op dat moment is het belangrijk om stil te staan bij de geleverde prestatie en misschien het succes op een gepaste manier te vieren. Door het scheppen van een markeringspunt kan de blik op de toekomst gericht worden en het verleden (al dan niet verbonden met gevoelens van rouw) positief afgesloten worden.