Docentenreactie "Sunshine"

“Adolescenten hebben een externe prefrontale cortex nodig zolang die van henzelf nog niet voldoende gerijpt is” (Croon, 2012 in Van der Wal & De Wilde, 2017, p. 40).

Van der Wal & De Wilde (2012) verbreden dit citaat met het geven van ruimte waar mogelijk en het sturen en controleren waar nodig.  

 

Van de adolescent wordt veel verwacht waarvoor zijn brein nog niet klaar is. De docent moet hier kennis over hebben om het resulterende gedrag te kunnen begrijpen. Leerlingen kunnen in identieke situaties heel verschillend reageren. Ook zijn jongeren in een groep van vrienden heel anders dan alleen. Voor docenten is het dus belangrijk om jongeren ook individueel te spreken als er problemen vastgesteld worden. Alleen zullen ze zich minder bekeken voelen door hun vrienden en dat zal een stuk onzekerheid van hun schouders nemen.  

 

In ons verhaal over Sunshine had de docent melding kunnen maken vanwege de lange afwezigheid van Sunshine op school. Ze valt immers nog onder de schoolplicht. Met behulp van jeugdzorg (Jugendamt) had ze gevonden kunnen worden en had ze niet 10 jaar op straat hoeven leven. Sunshine is een goed voorbeeld van hoe slecht ouders, scholen en maatschappij samenwerken. Zij kon gewoon verdwijnen en werd vergeten.