Docentenreactie

Omdat deze ontwikkelingsfase zo belangrijk en spannend is voor de adolescent is het ook voor de docent van belang om hier goed op te kunnen reageren. Vooral moet de seksuele ontwikkeling bespreekbaar zijn, ook in de klas. Volgens Van der Wal en De Wilde (2017) moet de docent een open, eerlijke houding aannemen. Hij moet hierbij zijn eigen standpunten kunnen relativeren. Maar een docent is ook maar een mens en als de docent tegen vragen of problemen van zijn leerlingen aanloopt, is het verstandig om professionele voorlichters in te schakelen. Verder wordt geadviseerd om ook open te zijn over eigen ervaringen als ernaar gevraagd wordt. Hierbij moet wel een grote basis van vertrouwen tussen de leerling en de docent bestaan. Leerlingen gaan met gevoelige informatie op die leeftijd anders om dan volwassen mensen.  

Van der Waal en De Wilde (2017) adviseren om in het onderwijs voorlichting te geven over SOA’s.
Als docent dien je hiervan ook op de hoogte te zijn. 
 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op school moet aangepakt worden. Er mag niet worden weggekeken maar docenten moeten juist geschoold worden om signalen te herkennen. Als docenten een achteruitgang in de resultaten van de leerling zien, of een verandering in het gedrag, of zelfs onnatuurlijk gedrag waarnemen, zouden we als docenten het gesprek met deze leerling aangaan. Desnoods kan psychologische hulp, die meestal door scholen verleend wordt, erbij betrokken worden.   

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geld ook voor de seksuele ontwikkeling van adolescenten.
De docent moet preventief werken zodat problemen of grensoverschrijdend gedrag niet ontstaat.