Inleiding

De ontwikkeling van kinderen en adolescenten tot volwaardige en vaardige leden van een maatschappij die in staat zijn om zowel voor zich maar ook de maatschappij zorg te kunnen dragen, wordt in het algemeen als een complex en met veel uitdagingen verbonden proces ervaren. Voor de begeleiding en ondersteuning van deze jonge mensen is het belangrijk om kennis te hebben van verschillende aspecten die een rol spelen bij het verwerven van intra- en interpersoonlijke vaardigheden. Aangezien deze veelvoud aan vaardigheden en eigenschappen zich op verschillende manieren en op verschillende momenten gedurende het leven ontwikkelen, zal het niet verrassen, dat er een grote hoeveelheid aan inzichten, onderzoeken, theorieën en modellen bestaat die allemaal waardevolle informatie bevatten. 

Om te beginnen gaan we in op de invloeden van buitenaf, die zich in adolescentengedrag kunnen weerspiegelen. Hiervoor gaan we in op de ecologische systemen van Bronfenbrenner.
In het vervolg zal een beknopte introductie in vijf ontwikkelingsgebieden van adolescenten een oriëntatie bieden om gedragingen in de praktijk beter analyseren en evalueren te kunnen én mogelijke interventies te kunnen bedenken die op gegeven situaties passen.