Docentenreactie: Stijn en klimaatspijbelen

Katrien van den Gevel, rector van de school maakt spijbelen bespreekbaar. Ze toont begrip voor Stijns actie. Juist het Daltononderwijs staat bekend voor zijn doelmatig ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling. Zij gebruikt deze actie ook in de lessen, om de leerlingen zo tot nadenken aan te zetten. Door deze actie niet te veroordelen geeft ze de leerlingen een kans om hun vaardigheid om moreel te redeneren te ontwikkelen. Als je het klimaatspijbelen ook als form van onderwijs bekijkt, creëer je juist door het bieden van autonomie van de leerling een basis voor een veilig leerklimaat (Geerts en Van Kralingen, 2017). Door gesprekken te voeren met de leerlingen over het thema versterk je de docent-leerling-relatie en door ze te “laten spijbelen” voor het klimaat laat de docent zien, dat zijn leerlingen deze taak aankunnen. Adolescenten die nog niet op het niveau van Stijn zijn, kunnen in deze veilige leeromgeving zelf nadenken over hun eigen mening over dit onderwerp.  

Volgens Kroon (2009) is het belangrijk dat een kind gewoontes en regels leert. Een kind moet leren zelf kritisch naar de regels te kijken. Door alleen maar de theorie over moraal uit te leggen, leren kinderen deze niet toe te passen. Ze moeten begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Rector Van den Gevel biedt hun leerlingen deze kans. Ze geeft hun leerlingen ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de gevolgen van hun gedrag.