Literatuurlijst

Crone, E. (2012). Het sociale brein van de puber. Amsterdam, Nederland: Prometheus.

De Wever, R. (2019): Revolutie in refoland: de smartphone ‘is erin geslopen’. Geraadpleegd op 12 februari 2019, van: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/revolutie-in-refoland-de-smartphone-is-erin-geslopen-~ac8ba57d/

Ebbens, S. O., & Ettekoven, S. (2015). Effectief leren: basisboek(3e ed.). Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers.

Fendler, J., (2018). Psychologie unterrichten. Arbeitsmaterialien. Instanzenmodell der Persönlichkeit.Geraadpleegd op 11 apil 2019 van: https://www.europa-lehrmittel.de/downloads-downloads/1147/68910_11_instanzenmodell_der_persoenlichkeit.pdf

Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2017). Handboek voor leraren(Herz. ed.). Bussum, Nederland: Coutinho.

Hoogland, A. (2012, 6 december). De hersenen onderverdeeld. Geraadpleegd op 13 maart 2019, van https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/de-hersenen-onderverdeeld

Kroon, T. (2009). De morele intuïtie van kinderen: respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten. Amsterdam, Nederland: SWP.

Mens en Samenleving (2016, 4 maart). De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg. Geraadpleegd op 16 februari 2019, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/168837-de-morele-ontwikkeling-van-kinderen-volgens-kohlberg.html

Mens en Samenleving (2017, 22 maart). De ontwikkelingsstadia van Piaget. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/85799-de-ontwikkelingsstadia-van-piaget.html

Miller, A. (2002). In den beginne was er opvoeding. Houten, Nederland: M.O.M..

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019, 3 januari). Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen.Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen

Sliderbase (z.d.). The neuron - Presentation Biology. Geraadpleegd op 14 februari 2019, van http://www.sliderbase.com/spitem-1042-1.html

Trouw (1997). Moslim-meisjes over maagdelijkheid: 'Wie heeft het nu nog nooit gedaan?'. (1997, 4 oktober). Geraadpleegd op 6 januari 2019, van https://www.trouw.nl/home/moslim-meisjes-over-maagdelijkheid-wie-heeft-het-nu-nog-nooit-gedaan-%7Ea69c55eb/++Trouw+

Van der Wal, J., & De Wilde, J. (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding: een praktijkgericht boek(2e ed.). Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho.

Van Dinther, M. (2019, 1 februari). Spijbelen voor een beter klimaat is ook onderwijs. Geraadpleegd op 15 januari 2019, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/spijbelen-voor-een-beter-klimaat-is-ook-onderwijs~ba8dc873/

VO-raad (2019). Hoe om te gaan met ‘klimaatspijbelen’?. Geraadpleegd op 27 maart 2019, van https://www.vo-raad.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-klimaatspijbelen

Watts, J. (2019, 11 maart). Greta Thunberg, schoolgirl climate change worrier: Some people can let things go. I can't.. Geraadpleegd op 24 maart 2019, van https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant+

Wikipedia (2018, 12 mei). Jean Piaget. Geraadpleegd op 15 februari 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget

Wikipedia (2018, 19 december). Big Five (Psychologie). Geraadpleegd op 24 maart 2019, van https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(Psychologie)

Wikipedia. (2019, 7 maart). Alice Miller. Geraadpleegd op 14 maart 2019, van https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Miller

ZorgSpectrum (2019). Hoe een beschadigd brein het leven beïnvloedt. Geraadpleegd op 20 maart 2019, van https://www.zorgspectrum.nl/blog/230-werken-bij/blog/blog-berichten/kw1-2018/336-hoe-een-beschadigd-brein-het-leven-beinvloed

Maak jouw eigen website met JouwWeb